Suexsa Netball Competition

Suexsa had organized a Netball Competition on March 3, 2020 for under 16 in which the following students got III Prize.

  • Boys

1. Kshitij Daphal                                       7. Om Sane

2. Sreeraj Nair                                           8. Chinmai Nair

3. Kunal Lolge                                           9. Chaitanya Kajulkar

4. Pratik Kulkarni                                     10. Anshul Mahajan

5. Advit Shinde                                          11. Manjeet Patil         

6. Sujay Phand                                           12. Vedant More

  • Girls

1. Hansika Raut                                         7. Yashashree Gunjal

2. Srushti Dadphale                                  8. Udita Naidu

3. Medha Rahate                                       9. Savari Satav                                

4. Mrunal Mali                                          10. Shraddha Gunjal

5. Mrunal Chaudhari                              11. Sudhanvi Borole

6. Taniya Naidu